Welke verzekeringen moet je echt geregeld hebben voor je gezin?

by Anna Beverly
Welke verzekeringen moet je echt geregeld hebben voor je gezin?

Een gezinsplan is de moeite waard voor echtgenoten, je ziet steeds vaker dat gezinnen actief bezig zijn met verzekering vergelijken om het gezin af te schermen tegen eventuele schades die grote gevolgen kunnen hebben. Uiteraard komt het regelmatig voor dat mensen beginnen met opstalverzekering vergelijken om schade rondom en in het huis af te dekken, maar er zijn nog veel meer polissen beschikbaar.

Aansprakelijkheidsverzekering

Als beide partners al een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben, kan de laatst voltooide polis worden ontbonden. Het oudere contract blijft van kracht en wordt omgezet van een enkel tarief naar een familietarief. Als er nu goedkopere en krachtigere tarieven zijn, kan deze worden beëindigd op de volgende beëindigingsdatum en moet een nieuw beleid worden voltooid.

Inboedelverzekeringen

Wanneer paren naar een gedeelde flat verhuizen, worden twee afzonderlijke huishoudbeleid verouderd. Nogmaals, het jongere contract kan in de regel worden geannuleerd. Belangrijk voor de bestaande polis: controleer samen of de verzekering nog steeds past bij de nieuwe levenssituatie. Als de totale waarde door de fusie van het huishouden is gestegen, moet het verzekerde bedrag ook opnieuw worden aangepast.

Rechtsbijstandverzekering

Zelfs in wettelijke bescherming hebben veel ongehuwden één tarief, dat ze nu kunnen omzetten in een gezinsverzekering. Als het gaat om de bescherming van verkeersrechten, zorg er dan niet alleen voor om een ​​enkele auto te verzekeren, maar om de bescherming uit te breiden tot alle gebruikte voertuigen.

Autoverzekering

Iedereen die is geregistreerd als een enkele bestuurder in autoverzekeringen kan toevoegen aan de echtgenoot. Een meervoudige bijdrage is niet verschuldigd bij partners van dezelfde leeftijd.

Invaliditeitsverzekering

De arbeidsongeschiktheidsverzekering kan nu ook opnieuw worden bekeken. Vooral als een van de twee partners de belangrijkste verdiener is, kunnen paren het verzekerde pensioen verhogen via de garantie na de garantie. Omdat als de belangrijkste verdienste wegvalt, het arbeidsongeschiktheidspensioen twee mensen financieel moet verzekeren.

Levens- en ongevallenverzekering

Een langetermijnafdekking is vooral belangrijk voor levens- of ongevallenverzekeringen. Als de verzekering al bestaat, kan het inschrijvingsrecht worden aangepast. Echtgenoten kunnen zich hier als begunstigde registreren en elkaar zo beveiligen.

Regel de financiële omstandigheden tijdig

Niemand wil nadenken over een scheiding op de bruiloft – maar wat gebeurt er in het huwelijk met de individuele activa en wie moet er iets bezitten als het gemeenschappelijke geluk faalt? Paren moeten hun financiën tijdig regelen, zodat de toekomst van beide partners voldoende is gewaarborgd.

Winstcommunity: balancerende activa

Wie trouwt en niets anders vestigt notariële levens automatisch in een samenlevingsovereenkomst. Elke echtgenoot blijft eigenaar van de goederen die hij in het huwelijk heeft gebracht en tijdens het huwelijk heeft uitgewerkt. Als het huwelijk uitvalt, wordt het fortuin opgeteld gedurende de gemeenschappelijke tijd opgeteld; deze winst wordt vervolgens gelijkmatig verdeeld over beide partners. Als een van de partners sterft, heeft de overlevende recht op belastingvrije helft van de winst van de andere echtgenoot.

Eigendomgemeenschap: maak er twee van één

Als getrouwde stellen of geregistreerde partners hun eerdere bezittingen combineren, kunnen ze een gemeenschap van goederen in het huwelijkscontract regelen – maar ze delen niet alleen hun gemeenschappelijke bezittingen, maar ook mogelijke schulden. Voorafgaand aan de fusie moeten gehuwde paren een vermogensstaat invullen om een ​​adequaat overzicht te krijgen van de algehele financiële situatie.

Scheiding van eigendom: activa gescheiden houden

Minder gebruikelijk in Nederland is de scheiding van goederen. Hier blijven beide partners eigenaar van hun eigendom, zoals onroerend goed, aandelen of sieraden. Er is geen winst zoals in de meeste huwelijken, en er is geen gelijkheid in het geval van echtscheiding. In het geval van een erfeniskorting moet de overlevende partner het volledige bedrag boven de vergoeding van € 500.000 betalen.